Sofas

pricegroup:
retro sofa: 3-seats, vintage velvet, crème white

retro sofa: 3-seats, vintage velvet, crème white

MZM4669

225x83x95cm

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, crème white

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, crème white

MZM4668

245x83x95cm

retro sofa: hocker, vintage velvet, petrol blue

retro sofa: hocker, vintage velvet, petrol blue

MZM4667

72x65x46cm

retro sofa: 2-seats, vintage velvet, petrol blue

retro sofa: 2-seats, vintage velvet, petrol blue

MZM4666

175x83x95cm

retro sofa: 3-seats, vintage velvet, petrol blue

retro sofa: 3-seats, vintage velvet, petrol blue

MZM4665

225x83x95cm

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, petrol blue

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, petrol blue

MZM4664

245x83x95cm

retro sofa: hocker, vintage velvet, old pink

retro sofa: hocker, vintage velvet, old pink

MZM4663

72x65x46cm

retro sofa: 2-seats, vintage velvet, old pink

retro sofa: 2-seats, vintage velvet, old pink

MZM4662

175x83x95cm

retro sofa: 3-seats, vintage velvet, old pink

retro sofa: 3-seats, vintage velvet, old pink

MZM4661

225x83x95cm

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, old pink

retro sofa: 4-seats, vintage velvet, old pink

MZM4660

245x83x95cm

velvet printed daybed floral

velvet printed daybed floral

MZM4651

200x80x41cm

bohemian hammock

bohemian hammock

MOU5002

200x80cm

rattan hammock

rattan hammock

MOU5001

220x75cm